Team advisering

Het nog niet zo lang geleden opgerichte nieuwe team komt maar niet echt van de grond en blijft hangen in ‘opstart problemen’. Of, het eens zo succesvolle team begint slijtplekken te vertonen. De resultaten lopen terug en de onderlinge verhoudingen staan onder druk. Het lijkt wel alsof de fut eruit is en de doelstelling uit het oog verloren is geraakt.
Wat te doen? Perceptie is in staat een haarscherpe analyse te maken van de teamdynamiek en de communicatievormen.

Hoe:
Perceptie zal in eerste instantie antwoord trachten te krijgen op drie belangrijke vragen.

  1. Wat is er verloren gegaan en zou men graag hervinden? Wat waren eerder de succes factoren?
  2. Wat heeft lang goed gewerkt maar behoeft verbetering gezien veranderde omstandigheden?
  3. Waar wil men wel vanaf?

Deze vragen van een gedegen en helder antwoord voorzien is het perfecte traject om onderlinge communicatie binnen het team te observeren en op de agenda te plaatsen.

Vanuit dit proces komen we tot het (opnieuw) helder formuleren van de team doelstellingen en de daarbij benodigde individuele kwaliteiten en onderlinge communicatie.

Wie:
Onze professionals zijn zeer bedreven in het tot stand brengen van dialoog binnen het team waarbij team vitaliteit, focus, stabiliteit en richting opnieuw hervonden worden en de communicatie weer open en dienstbaar aan de teamdoelstelling gaat verlopen. Wij zullen altijd in overleg met de opdrachtgever een adviseur kiezen die past bij het team.

Waar:
Afhankelijk van de mogelijkheden zullen team advies trajecten zo veel mogelijk intern bij de klant plaatsvinden. Indien het voor het proces wenselijk is extern enkele onderdelen te organiseren dan zullen we dat in goed overleg, en lettend op uw continuiteit voorstellen.

Resultaat:
Individuen en teams zullen uiteindelijk allemaal op eigen benen kunnen staan is ons devies. Teams krijgen inzicht in hoe processen op de rit gehouden kunnen worden, en hoe men als team vitaal, stabiel en gefocused kan blijven. De aanname dat dit automatisch wel goed gaat als de resultaten maar goed zijn, is een achterhaalde veronderstelling. Het permanent reflecteren op de gemeenschappelijke doelstelling en teamsamenstelling en -werking mag een automatisme worden.