Over Perceptie

Mensen, teams en organisaties beter laten spelen

Perceptie is een initiatief van Edwin Fafié. In 2009 verliet hij de directiekamer van een groot Nederlands familiebedrijf. Hij was in dertig jaar opgeklommen van magazijnhulp naar directeur HRM. Een glanzende loopbaan. Toch knaagde er iets. Hij wilde zijn eigen missie realiseren.

Van jongs af aan droomde Edwin van een eigen bedrijf. Op zijn 46ste was hij zover. Perceptie zag het levenslicht. Zijn kennis en inzicht in wat mensen en organisaties beweegt, krijgen vorm in adequate advisering, coaching en doelgerichte trainingen. Zo begeleidt hij mensen die aan het begin van hun carrière staan. En wie ergens onderweg dreigt vast te lopen, brengt hij op nieuwe ideeën. Mensen ontdekken bij hem de betere versie van zichzelf.

De naam van de onderneming verwijst naar het inzicht dat perceptie één van de belangrijkste drijfveren is voor de gedrags- en denkpatronen van de mens. Perceptie kan je (ongemerkt) ook uitputten. Wel energie uitgeven, maar niet meer weten hoe op te laden. Wel hard werken, maar niet meer weten waarom precies. Stress, ziekteverzuim of zelfs burn-out liggen vervolgens op de loer.

Het managen van je individuele energie is een taak van formaat. Daar helpt Edwin je graag bij! Inmiddels heeft hij een hecht team van coaches en trainers om zich heen die ieder hun expertise en ervaring inbrengen. Samen hebben zij talrijke directeuren, managers en professionals begeleid naar een vitale, stabiele, doelgerichte, geïnspireerde levenshouding.

De enige duurzame bron is de bron die je zelf aanvult of vernieuwt.

Gedachtegoed Perceptie

Denkpatronen opsporen en onderzoeken
De naam Perceptie staat voor waarnemen. Ieder mens registreert de wereld om zich heen vanuit een bepaald denkpatroon. Dat is je perceptie. Vanaf je vroege jeugd bouwt zich een stramien op van ervaringen, overtuigingen en meningen. Je staat er meestal niet bij stil, het is er gewoon. De vraag is of jouw denkpatroon nog wel klopt. Is wat je denkt leidend of leid jij het denken?

We nodigen je uit te onderzoeken of jouw perceptie van de werkelijkheid nog geëigend is. Hoe steekhoudend zijn je meningen? Hoe bruikbaar je overtuigingen? Voor jou. Voor anderen. We gaan het gesprek graag met je aan. We zijn uitdagend, maar steeds integer en opbouwend. We spreken je vriendelijk en indringend aan. Let wel: we zijn behoorlijk vasthoudend.

Is je mening de eindconclusie van je denkproces, dan is dat ook precies wat het is. Het einde van je denkproces.

Ruimte
Denkpatronen zijn nuttig voor beslissingen die je à la minute moet nemen. Als je het druk hebt, krijgt dit snelle patroon ook de overhand bij onderwerpen en vragen die eigenlijk meer tijd nodig hebben om te overdenken. Soms moet iets rijpen. Maar hoe vaak domineert de hectiek van de dag je denkvermogen? Regeren de gedachten jou of regeer jij de gedachten? Dat is de kernvraag.

Reflectie
We nodigen je uit vaker stil te staan bij je denken en je de vraag te stellen: ik denk of vind dit nu wel, maar klopt het ook? Door rust in je hoofd te creëren, ontstaat de ruimte voor reflectie op jouw waarneming van mensen en gebeurtenissen en de manier waarop je reageert. Op de plaats rust leidt tot verassende inzichten. Ook als je oprecht probeert de percepties van anderen in je omgeving te begrijpen, doe je waardevolle kennis op. Op deze manier breng je het proces naar persoonlijke groei op gang.

Resultaat
Wat levert de investering in jezelf op? Je boekt vooruitgang van effectief naar efficiënt en uiteindelijk naar excellent. Zowel individuen als teams leren deze stappen te zetten. Excelleren als mens, als team en als organisatie. Doe wat velen te weinig doen: de tijd nemen om na te denken over wat echt wezenlijk in je leven is. Ons mantra is energiemanagement. We geven je het gereedschap om fysiek fit, mentaal gefocust, emotioneel stabiel en spiritueel helder te blijven. Je legt het fundament onder persoonlijk leiderschap dat optimaal rendeert bij duurzaam beheer van je energiehuishouding.