Organisatietraining

Een bedrijf bestaat niet, er bestaan alleen mensen die er werken

Voor wie
Voor bedrijven die zichzelf structureel willen verbeteren zodat zij de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Voor instellingen die beseffen dat procedures en regelgeving weliswaar de status quo ondersteunen, maar de doorontwikkeling belemmeren. Voor organisaties die beseffen dat uitzicht soms het inzicht belemmert. Waar wil je als bedrijf of instelling absoluut vanaf? Wat wil je behouden en waar wil je verbeteren? Met slimme effectieve methodieken helpen we je de antwoorden op dergelijke vragen te vinden.

Wat
De angst het goede te verliezen is vaak de reden verandering te vrezen. Nieuwe verhelderende en kansrijke inzichten worden vaak afgewezen omwille van bestaande procedures en regels of organisch gegroeide situaties.
Perceptie noemt dit de wet van de waanzin: hetzelfde blijven doen als je altijd doet, maar wel een andere uitkomst verwachten. Perceptie helpt je bij het vinden van de weg in dit labyrint van kansen en bedreigingen, helpt je bij de keuze bepaling, en ondersteunt jouw implementatie.
Dit vraagt om goede voorbereiding en zorgvuldige selectie van deelnemers.

Hoe
Zorgvuldigheid is hier het sleutelwoord. Breed gedragen inzichten en observaties dienen gescheiden te worden van de waan van de dag. Essenties mogen gevonden en benoemd worden, ook als die pijn doen. Procedures en regels mogen even opzij om ruimte te maken voor een breed blikveld en reflectie. Er zijn geen problemen, er zijn alleen oplossingen. Maar mogen die gezien en benoemd worden? Wij adviseren niet, maar helpen je jouw eigen antwoorden te vinden.

Resultaat
Een breed gedragen inzicht in waar je vanaf wilt, wat je wenst te behouden en wat je wenst te verbeteren. Dat vraagt veel van iedereen. Perceptie ondersteunt dit proces door training van al jouw sleutelfunctionarissen in de nieuwe situatie. MT’s en directies worden meegenomen bij het invullen van hun rol in de nieuwe situatie. Communicatie, evaluatie en bijsturing zijn standaard elementen.

De angst iets te verliezen, is vaak omgekeerd evenredig aan het verlangen iets te bereiken.