Perceptie

Onze hersenen geven betekenis aan wat onze zintuigen waarnemen. Dit proces
heet perceptie. In onze waarneming ontstaan soms
flinke vertekeningen die onze beslissingen beïnvloeden. Mensen begrijpen
anderen, zichzelf en ook hun beslissingen beter
als ze deze vertekeningen begrijpen. Daar helpen wij hen bij, met advisering en
training.
Onze drijfveer? Mensen, teams en organisaties beter laten spelen. Daar krijgen
wij energie van.

Trainingen

Je bent in evenwicht. Je kunt de wereld aan. Maar wat als het dagelijks leven je meer energie kost dan het je oplevert? Wij helpen je je energiebronnen beter te managen. In onze trainingen ontdek je waar je energie uit haalt, waar je energie laat weglekken en wat je daaraan kunt doen. We coachen je hoe je stabiel blijft en weet waarom je doet wat je doet. Dan voel je je elke dag gemotiveerd. In je werk én in je privéleven. Onze programma’s zijn maatwerk. Jij geeft daar zelf inhoud aan. Je benoemt je doelen: waarom doe je mee, wat wil je bereiken? Op jouw antwoorden stellen we het programma samen dat voor jou effectief is. We geloven in ervaringsgericht leren. In alle rust, in een landelijke omgeving, omdat je in de natuur sneller tot de kern komt.

Meer informatie

Advisering

Wij zijn praktisch van aard en vegen de trap bij voorkeur van boven naar beneden. Daarom adviseren we graag over strategie in de top, bij de leider. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Daarna plaatsen we het managementteam en de organisatiestructuur onder het vergrootglas. Wie zit op welke positie en waarom? Hoe verloopt de samenwerking? We kijken waar nodig ook hoe afdelingen functioneren. Waar zijn ze trots op, hoe gaan ze om met tegenvallers, welke successen boeken ze? Afhankelijk van de uitkomsten zoomen we in op individuele behoeften en kwaliteiten. Richting, stabiliteit, focus en vitaliteit zijn de ijkpunten in onze advisering. Aan mensen, teams en organisaties.

Meer informatie